Hva er Riktig Strømhandel?

Strøm blir verken bedre eller dårligere om du betaler mer eller mindre for den, på lik linje funker strømmen like godt uavhengig av hvem som leverer den.

Kilowatt timer, spotpris, fastpris, og påslag gjør fort ting veldig forvirrende og frustrerende, dette gjør at mange gir opp. Til slutt gjør det også vondt å innse at leverandøren du har hatt i mange år har lurt deg.

Prismatch Strøm har derfor utformet sitt eget regelsett som vil bli et »Merke» for selskapene som faktisk tør å bli med. vi kaller dette merke/logo for «Riktig strømhandel».

Med disse 10 »strømregler» utfordrer vi strømselskapene å være ærlige mot sine kunder. Hvis du ser Riktig strømhandel merket skal du som kunde lett se hvilke selskaper som leverer sunne og etiske avtaler.

Riktig Strømhandel’s 10 bud for etisk strømhandel


  1. <Strømselskap> skal garantere pris (påslag per kWh og fastbeløp) på strømleveranse i minst 12 mnd.  Dersom pris endres etter 12 mnd skal kundene få et tydelig varsel per epost eller SMS.

  1. <Strømselskap> skal ikke tilby mer enn en spotpris avtale eller fastpris avtale. Dette for å gjøre det enkelt og oversiktlig for kunder å ta kvalifiserte valg.

  1. <Strømselskap> har ikke lov til å tilby variabel avtaler.

  1. <Strømselskap> skal presentere sine tilleggsprodukter på en måte som gjør at kostnad for kunden inkludert offentlige avgifter kommer tydelig frem.

  1. <Strømselskap> skal ikke aktivt ringe kunder til winback formål. <Strømselskap> kan per telefon foreta stikkprøver av kunder under opphør for å kartlegge churnårsak for læringsformål.

  1. <Strømselskap> skal ikke selge inn sitt produkt via telefon.

  1. <Strømselskap> skal ikke oppsøke personer på dørsalg.

  1. <Strømselskap> skal ikke registrere nye kunder uten ettertrykkelig skriftlig aksept fra kunde.

  1. <Strømselskap> skal utøve beste praksis når det kommer til markedsføring og kommunikasjon, og holde seg godt innenfor gjeldende lovverk.

  1. <Strømselskap> og deres ansatte skal være gode ambassadører for kraftbransjen. Dette innebærer å hjelpe nordmenn til å forstå kraftmarkedet, formidle kunnskap og informasjon på en ærlig og upartisk måte, samt etterstrebe å forbedre bransjens navn og rykte.

Elekt og Klarkraft tar utfordringen!

Sammenligningside for strømavtaler https://www.strompris.no