Vår visjon

Prismatch Strøm hjelper forbrukerne med å forstå villedende, forvirrende og dyre strømavtaler, vi skal rett og slett hjelpe deg med å ikke betale mer enn du må for strømmen!

Gjennom gruppen Prismatch Strøm har vi vært med på å bygge økt kunnskap om strøm hos det norske folk, og ikke minst vært med på å spare våre medlemmer for millioner av kroner i reduserte strømutgifter.

Våre verdier er og vil alltid være: Åpenhet, åpenhet og åpenhet. Derfor har vi igjennom Klarkraft funnet en aktør med verdier som vi kan identifisere oss med, og hvor vi sammen deler visjonen om å skape en sunnere og mer bærekraftig strømbransje

Prismatch Strøm er i all hovedsak drevet på dugnadbasis. Vi har lagt ned mange tusen timer for å hjelpe folk med å forstå strøm og kreve mer for pengene. Gjennom samarbeidet med Klarkraft har vi hatt mulighet for å få kompensert deler av jobben vi gjør for å nå vårt felles mål om å skape en sunnere strømbransje gjennom forbrukermakt.


Hvem er Klarkraft?

Klarkraft er et strømselskap som ble startet som et resultat av at gründerne ble så forbannet av å bli lurt av strømleverandører at de startet sitt eget strømselskap. Dette skjedde i 2020, og daglig leder Haakon Dyrnes, har bakgrunn fra mobilbransjen bl.a. som leder for Tele2 Norge og Komplett Mobil.

Klarkraft skal være en motreaksjon til alt lureriet i bransjen, og de skal være en irriterende vaktbikkje som biter de store aktørene i leggen, og sørger for at tilsynsmyndigheter og andre gjør jobben sin for å beskytte og hjelpe kundene. Klarkraft har som mål å forenkle strømmarkedet og gjøre det transparent ved å vise alle priser. De tilbyr kun en avtale som er varig og alltid skal være blant de billigste.Klarkraft sin app

Image (3)
Image (2)
Image (1)
Image (5)
Image (4)

Sammenligningside for strømavtaler. https://www.strompris.no