Vår visjon

Prismatch Strøm hjelper forbrukerne med å forstå villedende, forvirrende og dyre strømavtaler, vi skal rett og slett hjelpe deg med å ikke betale mer enn du må for strømmen!

Gjennom gruppen Prismatch Strøm har vi vært med på å bygge økt kunnskap om strøm hos det norske folk, og ikke minst vært med på å spare våre medlemmer for millioner av kroner i reduserte strømutgifter.

Våre verdier er og vil alltid være: Åpenhet, åpenhet og åpenhet. Derfor har vi igjennom Klarkraft funnet en aktør med verdier som vi kan identifisere oss med, og hvor vi sammen deler visjonen om å skape en sunnere og mer bærekraftig strømbransje

Prismatch Strøm er i all hovedsak drevet på dugnadbasis. Vi har lagt ned mange tusen timer for å hjelpe folk med å forstå strøm og kreve mer for pengene. Gjennom samarbeidet med Klarkraft har vi hatt mulighet for å få kompensert deler av jobben vi gjør for å nå vårt felles mål om å skape en sunnere strømbransje gjennom forbrukermakt.


Hvem er Klarkraft?

Klarkraft er et strømselskap som ble startet som et resultat av at gründerne ble så forbannet av å bli lurt av strømleverandører at de startet sitt eget strømselskap. Dette skjedde i 2020, og daglig leder Haakon Dyrnes, har bakgrunn fra mobilbransjen bl.a. som leder for Tele2 Norge og Komplett Mobil.

Klarkraft skal være en motreaksjon til alt lureriet i bransjen, og de skal være en irriterende vaktbikkje som biter de store aktørene i leggen, og sørger for at tilsynsmyndigheter og andre gjør jobben sin for å beskytte og hjelpe kundene. Klarkraft har som mål å forenkle strømmarkedet og gjøre det transparent ved å vise alle priser. De tilbyr kun en avtale som er varig og alltid skal være blant de billigste.


Er vi objektive?

Du gjør helt rett i å sette spørsmålstegn ved dette. Ja – vi samarbeider med Klarkraft, men det betyr absolutt ikke at vi lukker øynene.

Som en del av samarbeidsavtalen med Klarkraft skal vi i Prismatch Strøm også kontrollere at vilkårene som tilbys kundene av Klarkraft blir etterfulgt.

Vi har derfor utformet vår egen kvalitetsstempel for selskapene som faktisk tør å bli med på ordningen, vi kaller dette kvalitetsstempelet for «Riktig Strømhandel». Vi håper også flere strømselskaper vil følge etter og la seg inspirere av vår nye bransjestandard Riktig Strømhandel.

Klarkraft er det andre strømselskapet som tør å forplikte seg opp mot våre krav og retningslinjer. Under vil du finne Riktig Strømhandel’s 10 bud for etisk strømhandel, som Klarkraft har forpliktet seg til:

  1. Klarkraft skal garantere pris (påslag per kWh og fastbeløp) på strømleveranse i minst 12 mnd.  Dersom pris endres etter 12 mnd skal kundene få et tydelig varsel per epost eller SMS.
  2. Klarkraft skal ikke tilby mer enn en spotprisavtale eller fastprisavtale. Dette for å gjøre det enkelt og oversiktlig for kunder å ta kvalifiserte valg.
  3. Klarkraft har ikke lov til å tilby variabelavtaler.
  4. Klarkraft skal presentere sine tilleggsprodukter på en måte som gjør at kostnad for kunden inkludert offentlige avgifter kommer tydelig frem.
  5. Klarkraft skal ikke aktivt ringe kunder til winback formål. Klarkraft kan per telefon foreta stikkprøver av kunder under opphør for å kartlegge churnårsak for læringsformål.
  6. Klarkraft skal ikke selge inn sitt produkt via telefon.
  7. Klarkraft skal ikke oppsøke personer på dørsalg.
  8. Klarkraft skal ikke registrere nye kunder uten ettertrykkelig skriftlig aksept fra kunde.
  9. Klarkraft skal utøve beste praksis når det kommer til markedsføring og kommunikasjon, og holde seg godt innenfor gjeldende lovverk.
  10. Klarkraft og dets ansatte skal være gode ambassadører for kraftbransjen. Dette innebærer å hjelpe nordmenn til å forstå kraftmarkedet, formidle kunnskap og informasjon på en ærlig og upartisk måte, samt etterstrebe å forbedre bransjens navn og rykte.

Det å endre en hel bransje er ikke lett, men det er det vi skal og det er det vi gjør.


Klarkraft sin app

Image (3)
Image (2)
Image (1)
Image (5)
Image (4)

Sammenligningside for strømavtaler. https://www.strompris.no