Bedrifter kan få gjennomført en energikartlegging- og analyse med en garanti om at besparelsen er større enn kostnaden.
Dersom skissert besparelse er lavere enn kostnaden for energikartleggingen, vil faktura for energikartlegging krediteres tilsvarende.

Ta kontakt for ytterligere informasjon: post@besparelse.net

Borettslag og sameier kan få gjennomført en energikartlegging- og analyse med en garanti om at besparelsen er større enn kostnaden. Er den ikke det krediteres faktura tilsvarende.

Enova tilbyr en støtteordning hvor borettslag/boligsameie kan få støtte til å kartlegge konkrete og smarte tiltak som redusere energibehov, effektbehov og klimagassutslipp, samt kartlegge muligheten for lokal energi produksjon som f.eks varmepumpe eller solenergi i egen bygningsmasse. Kartleggingen skal gi konkrete anbefalinger om mulige tiltak med tilhørende teknisk løsning, kostnader og lønnsomhet.