Vår visjon

Prismatch Strøm hjelper forbrukerne med å forstå villedende, forvirrende og dyre strømavtaler, vi skal rett og slett hjelpe deg med å ikke betale mer enn du må for strømmen!

Gjennom gruppen Prismatch Strøm har vi vært med på å bygge økt kunnskap om strøm hos det norske folk, og ikke minst vært med på å spare våre medlemmer for millioner av kroner i reduserte strømutgifter.

Våre verdier er og vil alltid være: Åpenhet, åpenhet og åpenhet. Derfor har vi igjennom Elekt funnet en aktør med verdier som vi kan indentifisere oss med, og hvor vi sammen deler visjonen om å skape en sunnere og mer bærekraftig strømbransje

Prismatch Strøm er i all hovedsak drevet på dugnasbasis. Vi har lagt ned mange tusen timer for å hjelpe folk med å forstå strøm og kreve mer for pengene. Gjennom samarbeidet med Elekt har vi hatt mulighet for å få kompensert deler av jobben vi gjør for å nå vårt felles mål om å skape en sunnere strømbransje gjennom forbrukermakt.


Hvem er Elekt?

Elekt er et strømselskap som ble etablert i 2018 av gründerne Arnt Inge Sætern, Tom Reinert Johansen og Kim Bjerkevoll. Selskapet har i dag 11 ansatte og solide investorer på laget. Selskapet har ambisjon om å gjøre strøm enkelt og bidra til en sunnere og mer bærekraftig strømbransje

Deres kultur er basert på åpenhet og en «få-det-gjort»-holdning, etter 3 år med teknologiutvikling har Elekt utviklet smarte løsninger. En av disse utviklingene er en automatisert tjeneste, hvor man enkelt får oversikt over hva man faktisk betaler for, og samtidig får analysert om man betaler dyre påslag hos sin nåværende leverandør. Egentlig en robot som gjør mye av det vi har hjulpet våre medlemmer med manuelt til nå.


Er vi objektive?

Du gjør helt rett i å sette spørsmålstegn ved dette. Ja – vi samarbeider med Elekt, men det betyr absolutt ikke at vi lukker øynene.

Som en del av samarbeidsavtalen med Elekt skal vi i Prismatch Strøm også kontrollere at vilkårene som tilbys kundene av Elekt blir etterfulgt.

Vi har derfor utformet vår egen kvalitetsstempel for selskapene som faktisk tør å bli med på ordningen, vi kaller dette kvalitetsstempelet for «Riktig Strømhandel». Vi håper også flere strømselskaper vil følge etter Elekt og la seg inspirere av vår nye bransjestandard Riktig Strømhandel..

Elekt er de første som tør å forplikte seg opp mot våre krav og retningslinjer. Under vil du finne Riktig Strømhandel’s 10 bud for etisk strømhandel, som Elekt har forpliktet seg til:

  1. Elekt skal garantere pris (påslag per kWh og fastbeløp) på strømleveranse i minst 12 mnd.  Dersom pris endres etter 12 mnd skal kundene få et tydelig varsel per epost eller SMS.
  2. Elekt skal ikke tilby mer enn en spotprisavtale eller fastprisavtale. Dette for å gjøre det enkelt og oversiktlig for kunder å ta kvalifiserte valg.
  3. Elekt har ikke lov til å tilby variabelavtaler.
  4. Elekt skal presentere sine tilleggsprodukter i Elekt+ på en måte som gjør at kostnad for kunden inkludert offentlige avgifter kommer tydelig frem.
  5. Elekt skal ikke aktivt ringe kunder til winback formål. Elekt kan per telefon foreta stikkprøver av kunder under opphør for å kartlegge churnårsak for læringsformål.
  6. Elekt skal ikke selge inn sitt produkt via telefon.
  7. Elekt skal ikke oppsøke personer på dørsalg.
  8. Elekt skal ikke registrere nye kunder uten ettertrykkelig skriftlig aksept fra kunde.
  9. Elekt skal utøve beste praksis når det kommer til markedsføring og kommunikasjon, og holde seg godt innenfor gjeldende lovverk.
  10. Elekt og dets ansatte skal være gode ambassadører for kraftbransjen. Dette innebærer å hjelpe nordmenn til å forstå kraftmarkedet, formidle kunnskap og informasjon på en ærlig og upartisk måte, samt etterstrebe å forbedre bransjens navn og rykte.

Det å endre en hel bransje er ikke lett, men det er det vi skal og det er det vi gjør.


Er du ennå i tvil? Prøv Fakturaroboten!


Sammenligningside for strømavtaler. https://www.strompris.no